Biopat og Naturopat Elev

Biopat og Naturopat Elev.


Startet på uddannelsen den 15. december 2020 og uddannelsen forventes at tage 3 år.


Biopati/Naturopati kort fortalt

Sund og rask, dårlig tilpas, sløj eller syg, der kan være mange forskellige opfattelser af, hvordan vi har det.

 

I biopatien/naturopatien anskues menneskets helbredstilstand som en naturlig konsekvens af arv, livsførelse og miljø.

 

Maden, vi spiser, skal omsættes til energi, så hjernen og kroppen kan fungere. Brændstofferne kommer fra kulhydrat, fedt og protein, men vi har også brug for vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer, så energien kan omsættes til opbygning og fornyelse af cellerne og til at beskytte organismen.

Vi udsættes hele tiden for forskellige ydre og indre påvirkninger, og i vores organisme foregår der uophørligt tusindvis af biokemiske processer, som regulerer disse påvirkninger. Kredsløbet, hormonsystemet, nervesystemet og immunsystemet fungerer som en koordineret enhed, der arbejder i døgndrift. Saltkoncentrationen, væskebalancen, temperaturen, koncentrationen af ilt, kuldioxid, næringsstoffer og affaldsstoffer reguleres konstant og holdes inden for ret snævre grænser. Derved opretholdes et nogenlunde stabilt miljø på trods af skiftende omstændigheder.

Den indre biokemiske ligevægt, som benævnes homøostase, er en forudsætning for sundhed. Homøostasen er en dynamisk ligevægt. Kroppen befinder sig aldrig i nogen statisk ligevægtstilstand, og den regulerer hele tiden de ydre og indre forstyrrende påvirkninger. På denne måde genoprettes homøostasen, og normalt er det ikke noget, som vi mærker.

De mange forstyrrende påvirkninger, som vi udsættes for, kaldes belastende faktorer og kan være både være fysiske og psykiske. Når kroppen er i stand til at regulere alle de belastende faktorer, er den for så vidt sund.

Sundhed indebærer altså, at kroppen ikke belastes ud over sin ydeevne, men det er meget forskelligt, hvad vi er nødt til at gøre for at bevare det gode helbred. Derfor skal der også være forskellige rettesnore, som vi hver især kan trives med.

Ethvert skridt mod sundhed er en meget personlig og individuel ting. Hvad der fungerer for den ene, fungerer ikke nødvendigvis for den anden, selvom de måske har den samme sygdom.

Kilde: https://www.biologisk-medicin.dk/biopati-naturopati/biopati-naturopati-kort-fortalt/